Engineering & BIM

Met meer dan 30 jaar ervaring in de industriele en chemische bouw en process-engineering heeft bplusb heel wat deskundigheid en projectervaring opgebouwd. Projecten in explosiegevaarlijke omgeving of Seveso-installaties behoren hier tot onze speciale expertise. Dit zowel voor internationale (chemische) bedrijven in Duitsland, alsook in Belgie. 

Onze functie in dergelijke projecten strekken zich van de algemene projectleiding, de werfleiding, de (pre-)engineering tot het uittekenen van BIM-plannen.

Dit in de hoedanigheid van freelancer of onderaannemer.